Tất cả bài viết

Lên pô mà không lên ECU được không?

- LÊN PÔ KHÔNG LÊN ECU ĐƯỢC KHÔNG?- LÊN PÔ MÀ ECU ZIN CÓ CẦN CANH CHỈNH, DYNO LẠI KHÔNG?- LÊN PÔ KHÔNG LÊN ECU CÓ HẠI GÌ CHO XE KHÔNG?...Post...