Họng xăng Exciter 150

 Họng xăng SCK 32, 34mm cho Exciter 150  Họng xăng SCK 32, 34mm cho Exciter 150
1,450,000₫
 Họng xăng YCS 36mm dành cho Exciter150  Họng xăng YCS 36mm dành cho Exciter150
1,500,000₫