Nhông sên dĩa Exciter 135 4 số, 5 số

-5%
 Combo sên phốt TFX (428VIX) và nhông dĩa Recto cho xe Exciter 135  Combo sên phốt TFX (428VIX) và nhông dĩa Recto cho xe Exciter 135
801,000₫ 840,000₫
-5%
 Combo sên vàng DID 10ly (428HD) và nhông dĩa Recto cho xe Exciter 135  Combo sên vàng DID 10ly (428HD) và nhông dĩa Recto cho xe Exciter 135
800,000₫ 839,000₫
-5%
 Combo sên vàng DID 9ly (428D) và nhông dĩa Recto cho xe Exciter 135  Combo sên vàng DID 9ly (428D) và nhông dĩa Recto cho xe Exciter 135
700,000₫ 739,000₫
-19%
 Dĩa Recto cho xe Exciter 135 (38-39 răng)  Dĩa Recto cho xe Exciter 135 (38-39 răng)
170,000₫ 209,000₫
-16%
 Nhông dĩa Recto cho xe Exciter 135  Nhông dĩa Recto cho xe Exciter 135
200,000₫ 239,000₫
-66%
 Nhông Recto cho xe Exciter 135 (14-15 răng)  Nhông Recto cho xe Exciter 135 (14-15 răng)
20,000₫ 59,000₫
-3%
 Sên phốt vàng RK (O-ring) 428KLO - 124L  Sên phốt vàng RK (O-ring) 428KLO - 124L
1,211,000₫ 1,250,000₫
-8%
Sên vàng DID 428D 130L (9ly, 130 mắt) Sên vàng DID 428D 130L (9ly, 130 mắt)
460,000₫ 499,000₫