Nhông sên dĩa Exciter 150/Fz150i

 Sên phốt vàng RK (O-ring) 428KLO  Sên phốt vàng RK (O-ring) 428KLO
1,250,000₫
Sên vàng DID 428D 130L (9ly, 130 mắt) Sên vàng DID 428D 130L (9ly, 130 mắt)
499,000₫
 Sên vàng Hodaka 428SH 132L chính hãng  Sên vàng Hodaka 428SH 132L chính hãng
349,000₫