Bạc đạn LCM bánh trước Exciter 150 đi cốt bánh 12li Winner

190,000₫
- +

Mô tả

- Bac đạn LCM dùng cho mâm trước Exciter 150 đi cốt bánh lớn 12li Winner
- Hàng chính hãng LCM
- Cốt 12li
- Lưng 35mm
- Dày 11mm
- Mã 6202RS
- Bán theo cặp

 Bạc đạn LCM bánh trước Exciter 150 đi cốt bánh 12li Winner
 Bạc đạn LCM bánh trước Exciter 150 đi cốt bánh 12li Winner