Combo chảng ba LCM cho Exciter đi phuộc Winner

1,550,000₫
- +

Mô tả

Combo gồm:
- Chảng ba thép LCM cốt đặc
- Pat heo dầu zin Exciter 150 gắn ti phuộc Winner V1 hoặc Winner X
- Cốt bánh LCM 12mm
- Cục canh nhôm LCM mạ đen
- Ống chỉ LCM
- Bạc đạn LCM cho mâm zin Exciter đi cốt bánh lớn 12li
Com bo dùng cho Exciter 150 - 135 đi phuộc Winner hoặc phuộc SH ti 41mm

 Combo chảng ba LCM cho Exciter đi phuộc Winner