Ốc cảm biến AFR canh DYNO Titan

350,000₫
- +

Mô tả

- Ốc cảm biến dùng hàn vào cổ pô để gắn cảm biến AFR lớn 18mm canh xăng trên DYNO và AFR của Aracer dùng cho mọi loại xe.

- Ốc cảm biến bằng Titan dùng để hàn vào các cổ pô bằng Titan.

- Vát góc cong R32 để hàn ôm sát cổ pô.

 Ốc cảm biến AFR canh DYNO Titan