Thằn lằn dài TA dành cho Winner

Hết hàng
250,000₫
- +

Mô tả

- Dài hơn thằn lằn zin 6mm, thằn lằn dưới có nhiệm vụ đỡ trọn sên cam, không bị tuột khỏi chân block, thằn lằn trên dài hơn zin 5mm

- Phù hợp cấu hình dên đôn +4 trở lên

 Thằn lằn dài TA dành cho Winner
 Thằn lằn dài TA dành cho Winner